Αριθμός UN

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πινακίδα σύμφωνα με τη συνθήκη ADR για τη βενζίνη. Ο τετραψήφιος αριθμός που εμφανίζεται στο κάτω μέρος είναι ο αριθμός UN για τη συγκεκριμένη ουσία.

Οι αριθμοί UN ή αναγνωριστικά UN είναι τετραψήφιοι αριθμοί που χαρακτηρίζουν επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα (όπως εκρηκτικά, εύφλεκτα υγρά, τοξικές ουσίες, κλπ.) στα πλαίσια των διεθνών μεταφορών.

Κάποιες επικίνδυνες ουσίες έχουν δικούς τους αριθμούς UN (π.χ. το ακρυλαμίδιο έχει UN2074), ενώ κάποιες φορές ομάδες από χημικές ουσίες ή προϊόντα με παρόμοιες ιδιότητες έχουν έναν κοινό αριθμό UN (π.χ. τα εύφλεκτα υγρά, που δεν προσδιορίζονται πιο συγκεκριμενα, έχουν UN1993). Μια χημική ουσία στη στερεή της κατάσταση μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό UN από ό,τι στην υγρή φάση, αν οι επικίνδυνες ιδιότητες διαφέρουν σημαντικά· οι ουσίες με διαφορετικά επίπεδα καθαρότηταςσυγκέντρωσης σε διάλυμα) μπορεί επίσης να έχουν διαφορετικούς αριθμούς UN.

Οι αριθμοί UN παίρνουν τιμές από UN0001 μέχρι περίπου UN3518 και εκχωρούνται από την Επιτροπή Εμπειρογνομώνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών. Δημοσιεύονται ως τμήμα των Συστάσεων για τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, που είναι επίσης γνωστές και ως το Πορτοκαλί βιβλίο. Αυτές οι συστάσεις υιοθετούνται από τον κανονιστικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για καθέναν από τους τρόπους μεταφοράς.

Κανένας αριθμός UN δεν έχει εκχωρηθεί σε μη επικίνδυνες ουσίες. Ουσίες αυτού του είδους απλώς δεν διαθέτουν αριθμό UN.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τους καταλόγους με τους αριθμούς UN (Lists of UN numbers).

Οι αριθμοί NA (North America - Βόρεια Αμερική), γνωστοί επίσης ως αριθμοί DOT εκδίδονται από το υπουργείο μεταφορών των ΗΠΑ και είναι ταυτόσημοι με τους αριθμούς UN, εκτός από το ότι κάποιες ουσίες που δεν διαθέτουν αριθμό UN μπορεί να έχουν αριθμό NA. Αυτοί οι πρόσθετοι αριθμοί NA χρησιμοποιούν την περιοχή NA8000 - NA9999.

Αναγνωριστικά κινδύνου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με κάθε αριθμό UN σχετίζεται ένα αναγνωριστικό κινδύνου, που κωδικοποιεί τη γενική τάξη κινδύνου και την υποδιαίρεση της (και, στην περίπτωση των εκρηκτικών, την ομάδα συμβατότητας όπου ανήκει η ουσία). Αν μια ουσία παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, τότε μπορεί να οριστούν δευτερεύοντα αναγνωριστικά επικινδυνότητας. Δεν είναι δυνατό να συναχθούν οι τάξεις επικινδυνότητας μιας ουσίας από τον αριθμό UN της: πρέπει να αναζητηθούν σε πίνακα.

Αναγνωριστικά κινδύνου UN
Τάξη Διαίρεση Περιγραφή
Τάξη 1 Εκρηκτικά
Διαίρεση 1.1 Εκρηκτικά με κίνδυνο μαζικής έκρηξης
Διαίρεση 1.2 Εκρηκτικά με κίνδυνο εκτόξευσης
Διαίρεση 1.3 Εκρηκτικά με κυρίως κίνδυνο πυρκαγιάς
Διαίρεση 1.4 Εκρηκτικά χωρίς σημαντικό κίνδυνο έκρηξης
Διαίρεση 1.5 Πολύ ισχυρά εκρηκτικά με κίνδυνο μαζικής έκρηξης
Διαίρεση 1.6 Εξόχως αδρανή αντικείμενα
Τάξη 2 Αέρια
Διαίρεση 2.1 Εύφλεκτα αέρια
Διαίρεση 2.2 Μη εύφλεκτα, μη τοξικά (μη δηλητηριώδη) αέρια
Διαίρεση 2.3 Τοξικά (δηλητηριώδη) αέρια
Τάξη 3 Εύφλεκτα υγρά (και καύσιμα υγρά [U.S.])
Τάξη 4 Εύφλεκτα στερεά· Αυθορμήτως αναφλέξιμα υλικά· και επικίνδυνα με υγρά υλικά/ουσίες που αντιδρούν με το νερό
Διαίρεση 4.1 Εύφλεκτα στερεά
Διαίρεση 4.2 Αυθορμήτως αναφλέξιμα υλικά
Διαίρεση 4.3 Ουσίες που αντιδρούν με το νερό/Επικίνδυνες με υγρά υλικά
Τάξη 5 Οξειδωτικές ουσίες και οργανικά υπεροξείδια
Διαίρεση 5.1 Οξειδωτικές ουσίες
Διαίρεση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια
Τάξη 6 Τοξικές (δηλητηριώδεις) ουσίες και μολυσματικές ουσίες
Διαίρεση 6.1 Τοξικές (δηλητηριώδεις) ουσίες
Διαίρεση 6.2 Μολυσματικές ουσίες
Τάξη 7 Ραδιενεργά υλικά
Τάξη 8 Διαβρωτικές ουσίες
Τάξη 9 Διάφορα επικίνδυνα υλικά/προϊόντα, ουσίες, ή οργανισμοί

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]