Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απολυτήριο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το απολυτήριο είναι το πτυχίο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, το οποίο απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης τάξης του Λυκείου. Βαθμολογείται σε μια κλίμακα του 20.

Ελλάδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αλλαγές ανά τα χρόνια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το εκπαιδευτικό σύστημα και οι εξετάσεις που ισχύουν για την εισαγωγή στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα πέρασαν μέσα από μεγάλες αλλαγές, από το 1980.

1984-1998[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η πιο κοινή / γνωστή μορφή λυκείου είναι το Γενικό Λύκειο.

Στις δυο πρώτες τάξεις, όλοι οι μαθητές διδάσκονται τα ίδια μαθήματα. Στην τρίτη τάξη, οι μαθητές ακολουθούν ένα ενιαίο πρόγραμμα γενικής παιδείας και μια δέσμη (Α, Β, Γ και Δ), η οποία ακολουθείται από ένα ειδικευμένο πρόγραμμα.

Ένα απολυτήριο του Γενικού Λυκείου περιλάμβανε τον μέσο όρο (βαθμολογική κλίμακα 1-20) όλων των μαθημάτων που παρακολουθούσαν οι μαθητές και αποτελούν από :

Γενική Παιδεία Δέσμες
Θρησκευτικά Φυσική (A,B)
Ιστορία Χημεία (A,B)
Δημοκρατικό Καθεστώς Μαθηματικά (A,Δ)
Φιλοσοφία Βιολογία (B)
Αγγλική Γλώσσα Κοινωνιολογία (Δ) /

Πολιτική Οικονομία (Δ)

Φυσική Αγωγή Αρχαία Ελληνικά (Γ)
Ελληνική Λογοτεχνία Ιστορία (Γ)
Ελληνική Γλώσσα Λατινικά (Γ)

Από το 1984 μέχρι το 1998 μόνο η συνολική τελική βαθμολογία των Πανελληνίων Εξετάσεων λαμβανόταν υπόψη για την εισαγωγή στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία ή τα ΤΕΙ ; με το Π.Δ. 2916/2001 το 2001 τα ΤΕΙ έγιναν ισοδύναμα με τα ΑΕΙ.

Η συνολική τελική βαθμολογία υπολογιζόταν από τις βαθμολογίες που λάμβανε ο κάθε υποψήφιος στα μαθήματα, με ένα από αυτά να έχει ένα υψηλότερο ποσοστό βαρύτητας, π.χ. στην Α Δέσμη : Μαθηματικά, Β Δέσμη : Βιολογία κλπ.

Οι τέσσερις δέσμες (Α, Β, Γ, Δ) ήταν :

Δέσμη Μάθημα 1

(μεγαλύτερης βαρύτητας)

Μάθημα 2 Μάθημα 3 Μάθημα 4 Οδηγεί στις προπτυχιακές σχολές
A Μαθηματικά Ελληνική Γλώσσα Φυσική Χημεία -> Πολυτεχνείο, Φυσικο-Μαθηματικά, Γεωπονική
B Βιολογία Ελληνική Γλώσσα Φυσική Χημεία -> Ιατρική, Κτηνιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογία
Γ Αρχαία Ελληνικά Ελληνική Γλώσσα Λατινικά Ιστορία -> Θεολογία, Φιλοσοφική, Νομική
Δ Μαθηματικά Ελληνική Γλώσσα Ιστορία Κοινωνιολογία -> Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, Δημόσια Διοίκηση

Οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν τις επιλογές τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με μια αριθμητική σειρά προτίμησης - χρησιμοποιώντας τις βάσεις του προηγούμενου έτους αποκλειστικά ως οδηγό - και να τις υποβάλλουν στο σχολείο τους μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, χρησιμοποιώντας ένα τετρασέλιδο μηχανογραφικό δελτίο. Τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων καθόριζαν όχι μόνο ποιοι περνούσαν στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση αλλά και τις βάσεις της επόμενης χρονιάς.

Η συνολική τελική βαθμολογία για κάθε μάθημα κυμαινόνταν μεταξύ 0-160 και ήταν το σύνολο της βαθμολογίας των 2 βαθμολογητών, το οποίο βασιζόταν σε μια κλίμακα 0-80 του κάθε βαθμολογητή. Μια αναβαθμολόγηση από έναν τρίτο βαθμολογητή θα καθόριζε τον τελικό βαθμό εάν υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δυο πρώτους βαθμολογητές.

Πανελλήνιες Εξετάσεις Συντελεστής Σκορ
Βασικό Μάθημα 1.15 0–160
Άλλα 3 μαθήματα 0.95 0–160

Μέγιστη συνολική βαθμολογία = ((160 x 1.15)+ (160 x 0.95) + (160 x 0.95) + (160 x 0.95)) x 10 = 6400 μόρια

  • Μόρια : η ίδια αριθμητική μορφή με τις βάσεις.

Αρχικά οι βαθμολογίες του κάθε μαθητή και αργότερα οι βάσεις δημοσιεύονταν σε κάθε σχολείο όλης της χώρας, αμέσως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι βάσεις ανακοινώνονταν επίσης στην ελληνική τηλεόραση την ίδια ημέρα.

Ο κάθε μαθητής επιτρεπόταν να διατηρήσει τους βαθμούς του (σε μέχρι 3 μαθήματα) και να ξαναδώσει εξετάσεις για να αυξήσει την τελική του βαθμολογία αλλά μόνο για 2 επιπλέον εξεταστικές περιόδους.

1999–2004[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γενική Εκπαίδευση (17 ώρες)
Θρησκευτικά (1)
Αρχαία Ελληνικά (1)
Αγγλικά (2)
Φυσική Αγωγή (1)
Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2)
Ιστορία (2)
Μαθηματικά και Στατιστική (2)
Φυσική (1)
Βιολογία (1)
Κοινωνιολογία (2)
Μαθήματα Κατεύθυνσης (11 ώρες)
Ανθρωπιστικές Σπουδές Επιστήμη Τεχνολογικά Επαγγέλματα Α.Παραγωγή Τεχνολογικά Επαγγέλματα Β.Πληροφορική
Αρχαία Ελληνικά (5) Μαθηματικά (5) Μαθηματικά (5) Μαθηματικά (5)
Ιστορία (2) Φυσική (3) Φυσική (3) Φυσική (3)
Λατινικά (2.5) Χημεία (2) Χημεία-Βιοχημεία (2) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Υπολογιστικό Περιβάλλον (2)
Ελληνική Λογοτεχνία (2.5) Βιολογία (2) Τεχνολογία (2) Αρχές Οργάνωσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (2)
Μαθήματα Επιλογής (2 ώρες)
2η Ξένη Γλώσσα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Στατιστική
Λογική: Θεωρία και Πρακτική
Εφαρμογές Πληροφορικής
Ιστορία της Τέχνης
Ιστορία της Τεχνολογίας
Αρχές Φιλοσοφίας
Ελληνική Λογοτεχνία

2005-2013[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις περιλαμβάνουν 6-7 μαθήματα του Γενικού Λυκείου (3η τάξη).

Πέρα από το απολυτήριο, απονέμεται και μια βεβαίωση στον εκάστοτε μαθητή η οποία λαμβάνει υπόψη της τους σχολικούς βαθμούς της τελευταίας τάξης του λυκείου και την βαθμολογία στα έξι μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων.

  • 4 μαθήματα κατεύθυνσης
  • 2 μαθήματα Γενικής Παιδείας (1 υποχρεωτικό : Ελληνική Γλώσσα και 1 επιλογής : ιστορία / μαθηματικά ή στοιχεία στατιστικής / βιολογία / φυσική)

2014-2019[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις περιλαμβάνουν 4-5 μαθήματα του Γενικού Λυκείου (3η τάξη).

Η βαθμολογία των Πανελληνίων εξετάσεων δεν επηρεάζει το γενικό βαθμό του απολυτηρίου. Ο μαθητής δίνει

  • 3 μαθήματα κατεύθυνσης
  • 1-2 μαθήματα Γενικής Παιδείας τα οποία αντιστοιχούν σε ένα επιστημονικό πεδίο.

Αποδοχή στο εξωτερικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το απολυτήριο γίνεται αποδεκτό στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα πανεπιστήμια.

Παρόλο που η βαθμολογία από τις πανελλήνιες εξετάσεις καθορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη και την ανώτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα, ο μέσος όρος του απολυτηρίου είναι η βασική προϋπόθεση για την αποδοχή και την εισαγωγή στην ανώτερη εκπαίδευση στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων δεν ζητούνται ή αναφέρονται με διαφορετικά ονόματα στο εξωτερικό.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]