Ύμνος της Δημοκρατίας της Αντιγκέας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Ύμνος της Δημοκρατίας της Αντιγκέας είναι ο εθνικός ύμνος στην Αντιγκέα, που αποτελεί ομοσπονδιακό υποκείμενο στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι στίχοι είναι του Ισχάκ Μασμπάς και η μουσική του Ουμάρ Τχαμπιζίμοφ (19191998). Το άσμα εγκρίθηκε ως εθνικός ύμνος με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αντιγκέας στις 25 Μαρτίου του 1992. Επρόκειτο για μια από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε η νεοσύστατη δημοκρατία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.[1][2]

Στίχοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στη γλώσσα της Αντιγκέας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικά Λατινική μεταγραφή Μεταγραφή ΔΦΑ

Тихэгъэгу кӀасэу тигупсэр
Адыгэ чӀыгушъ, терэӀ.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
ЩызэгурыӀоу щэрэӀ.

Жъыу:
ШӀум факӀу, лъыкӀуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыӀат,
𝄆 Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъы хъишъэр фэӀуат. 𝄇

Дунаим ичӀыпӀэ шӀагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялӀыгъэ-шӀагъэ
ЛӀэшӀэгъумэ къызэӀэпах.

Жъыу

Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ушъхьащыт.
Россием зыкӀэ ущыщэу
Ащ гукӀи ущышъхьафит.

Жъыу

Тэ тыщыӀэфэ – егъашӀэм –
ТичӀыгоу тыгур щӀэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашӀэ
Тфэхъоу тикӀасэу тиӀэщт.

Жъыу[3][4]

Tikheghegu k’aseu tigupser
Adyge ch’ygurs, tiere’,
Zy byn-unaghou tlepqyber
Schyzegury’ou schere’.

Rzyu:
Sh’um fak’u, tlyk’uat,
Riespublikeu tiune dakh.
Ieghexu, zy’at,
𝄆 Riespublikeu tigughe tlag –
Uitlepqy xirser fe’uat. 𝄇

Dunaïm ich’yp’e sh’aghor
Nahyrzme te qytfykhakh,
Akheme iatl’yghe-sh’aghe
Tl’esh’eghume qykhe’epakh.

Rzyu

Hazabme uakhemytyjeu
Uityghe nefi urs’aschyt.
Rossiëm zyk’e uschyscheu
Asch guk’i uschyrshafit.

Rzyu

Te tyschy’efe – ieghash’em –
Tich’ygou tygur sch’escht.
Tiuarsui, tyghi beghash’e
Tfexou tik’aseu ti’escht.

Rzyu

[tɘj.xɜ.ʁɜɡʷ t͡ʃʼaː.sɜw tɘj.ɡʷɘ.p͡sɜr ǀ]
[aː.dɘ.ɣɜ t͡ʂʼɘ.gʷɘʂ ǀ tɜj.rɜʔ ‖]
[zɘ bɘn wɘ.naː.ʁʷɜw ɬɜp.qɘ.bɜr ǀ]
[ɕɘ.zɜ.ɡʷɘ.rɘ.ʔʷɜw ɕɜ.rɜʔ ‖]

[ʐɘw]
[ʃʷʼɘm faːkʷʼ ǀ ɬɘ.kʷʼaːt ǀ]
[rʲe.spu.blʲi.kɜw ǀ tɘj.wɘ.nɜ daːx ‖]
[jɜ.ʁɜχʷ ǀ zɘ.ʔaːt ǀ]
𝄆 [rʲe.spu.blʲi.kɐw ǀ tɘj.gʷɘ.ʁɜ ɬaːɣ ǀ]
[wɘj.ɬɜp.qɘ χɘj.ʂɜr fɜ.ʔʷaːt ‖] 𝄇

[dɘw.naː.jɘm jɘ.t͡ʂʼɘ.p’ɜ ʃʼaː.ʁʷɜr ǀ]
[naː.ħɘʐ.mɜ tɜ qɘ.t͡fɘ.xaːx ‖]
[aː.xɜ.mɜ jaː.ɬʼɘ.ʁɜ ʃʼaː.ʁɜ ǀ]
[ɬʼɜ.ʃʼaː.ʁʷɘ.mɜ qɘ.zɜ.ʔɜ.paːx ‖]

[ʐɘw]

[ħaː.zaːb.mɜ waː.xɜ.mɘ.tɘ.ʑɜw ǀ]
[wɘj.tɘ.ʁɜ nɜ.fɘj‿w(ɘ)ʂ.ħaː.ɕɘt ‖]
[rʷɜs.sɘj.jɜm zɘ.t͡ʃ’ɜ wɘ.ɕɘ.ɕɜw ǀ]
[ɜɕ gʷɘ.t͡ʃ’ɘj wɘ.ɕɘʂ.ħaː.fɘjt ‖]

[ʐɘw]

[tɜ tɘ.ɕɘ.ʔɜ.fɜ ǀ jɜ.ʁaː.ʃ’ɜmˀ ǀ]
[tɘj.t͡ʂ’ɘ.gʷɜw tɘ.gʷɘr ɕ’ɜɕt ‖]
[tɘj.waː.ʂʷɘj ǀ tɘ.ʁɘj bɜ.ʁaː.ʃ’ɜ ǀ]
[t͡fɜ.χʷɜw tɘj.t͡ʃ’aː.sɜw tɘ.ʔɜɕt ‖]

[ʐɘw]

Ελληνική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γη της Αντιγκέας – αγαπημένη καρδιά της χώρας,
Η ψυχή μας – ας ζει, –
ας υπάρχει πάντα ομόνοια
στην ενωμένη οικογένεια των εθνών.
Ρεφρέν:
Πήγαινε στο (δρόμο του) καλού, προχώρα πιο μακριά,
Δημοκρατία – (είσαι) το χαρούμενό μας σπίτι.
Άπλωσε τις φτερούγες σου διάπλατα,
Δημοκρατία – το μεγαλεπήβολο όνειρό μας.
Πολλαπλασίασε τη δόξα των ανθρώπων σου.
Ένα από τα καλύτερη μέρη στον κόσμο
Το διάλεξαν οι πρόγονοί μας για εμάς,
Η δύναμή τους, το θάρρος τους
Εδώ και αιώνες μεταφέρονται από τον ένα στον άλλο.
Ρεφρέν
Όλα τα φορτία σου είναι πίσω,
Και ο ήλιος είναι πάνω από εσένα.
Εσύ – κομμάτι της δοξασμένης Ρωσίας,
Που είσαι στην καρδιά της είσαι ελεύθερη.
Ρεφρέν
Ενώ ζούμε – αιώνια
Η Γη θα είναι στην καρδιά μας.
Επίσης αιώνια θα είνα για μας
Ο ήλιος και ο ουρανός μαζί της πατρίδας μας.
Ρεφρέν

Στα ρωσικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικά Λατινική γραφή Μεταγραφή ΔΦΑ

Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна.
Наши народы согрела
Добрым согласьем она.

Припев:
Наш сад, цвети,
Солнечный край, крылья взметай,
Родной наш дом,
𝄆 Республика, республика,
Светлая наша мечта. 𝄇

Предками выбрано было
Дивное место для нас,
Мужество, мудрость и силу
Дал нам от дедов Кавказ.

Припев

Гордо с душою свободной,
Вместе с Россией иди,
Солнце твоё над тобою,
Бури невзгод позади.

Припев

Небо родное и нивы
Будут навеки в сердцах,
Будут для нас, пока живы,
В нашей судьбе и делах.

Припев

Slavjsja, živi, Adygeja,
Milaja serdcu strana.
Naši narody sogrela
Dobrym soglasjem ona.

Pripev:
Naš sad, cveti,
Solnečnyj kraj, kryljja vzmetaj,
Rodnoj naš dom,
𝄆 Respublika, respublika,
Svetlaja naša mečta. 𝄇

Predkami vybrano bylo
Divnoje mesto dlja nas,
Mužestvo, mudrostj i silu
Dal nam ot dedov Kavkaz.

Pripev

Gordo s dušoju svobodnoj,
Vmeste s Rossijej idi,
Solnce tvojo nad toboju,
Buri nevzgod pozadi.

Pripev

Nebo rodnoje i nivy
Budut naveki v serdcah,
Budut dlja nas, poka živy,
V našej sudjbe i delah.

Pripev

[ˈsɫafʲ.sʲɐ ʐɨ.ˈvʲi ɐ.dɨ.ˈɡʲe.ja ǀ]
[ˈmʲi.ɫa.jɐ ˈsʲɛr.t͡su strɐ.ˈna ‖]
[ˈna.ʂɨ nɐ.ˈro.dɨ sɐ.ˈɡrʲɛ.ɫa ǀ]
[ˈdo.brɨm sɐ.ˈɡɫa.sʲjɛm ɐ.ˈna ‖]

[prʲɪ.ˈpʲɛf]
[naʂ sat ǀ t͡svʲɪ.ˈtʲi]
[ˈsoɫ.nʲɪt͡ɕ.nɨj kraj ǀ ˈkrɨ.lʲja vzmʲɪ.ˈtaj]
[rɐd.ˈnoj naʐ‿dom ǀ]
𝄆 [rʲɪ.ˈspu.blʲɪ.ka ǀ rʲɪ.ˈ.pu.blʲɪ.ka]
[svʲɛt.ɫa.jɐ ˈna.ʂa mʲɪt͡ɕ.ˈta ‖] 𝄇

[ˈprʲɛt.ka.mʲi ˈvɨ.brɐ.nɐ ˈbɨ.ɫa ǀ]
[ˈdʲi.vnɐ.jɛ ˈmʲɛ.sta dʲlʲɐ nas ‖]
[ˈmu.ʐɨs.tvɐ ǀ ˈmu.drɐsʲtʲ i ˈsʲi.ɫu ǀ]
[daɫ nam ɐd‿ˈdʲɛ.dɐf kɐ.ˈfkas ‖]

[prʲɪ.ˈpʲɛf]

[ˈgor.dɐ z‿dʊ.ˈʂo.jʊ svɐ.ˈbod.naj ǀ]
[ˈvmʲɛsʲ.tʲɪ s‿rɐ.ˈsʲi.jɛj i.ˈdʲi ‖]
[ˈson.t͡sɪ tvɐ.ˈjɵ nɐt‿tɐ.ˈbo.ju ǀ]
[ˈbu.rʲi nʲɪ.ˈvzɡot pɐ.zɐ.ˈdʲi ‖]

[prʲɪ.ˈpʲɛf]

[ˈnʲɛ.bɐ rɐ.ˈdno.jɛ i ˈnʲi.vɨ ǀ]
[ˈbu.dʊt nɐ.ˈvʲɛ.kʲi f‿sʲɛr.ˈt͡sax ‖]
[ˈbu.dʊd‿dʲlʲɐ nas ǀ pɐ.ˈka ˈʐɨ.vɨ ǀ]
[ˈv‿na.ʂɨj sʊdʲ.ˈbʲe i dʲɪ.ˈɫax ‖]

[prʲɪ.ˈpʲɛf]

Στα αγγλικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Prosper and live, Adygea,
my dear beloved country.
Our friendly people warmed thee
by harmonious amity.
Chorus:
O sunny krai,
O Republic, our rich soil.
Let us soar high,
𝄆 O Republic, steadfast through toil,
’tis where all our dreams fly. 𝄇
Chosen by our forebears
a wonderful place for us.
Courage and wisdom and power
Given by sires of Kavkaz.
Chorus
With a soul honoured and free,
that goeth along with Russia.
Thy sun is floating above thee,
storms of hardships left behind.
Chorus
Thy native sky and thy cornfields
stay forever in our hearts.
They shall be stored divinely
within our deeds and destiny.
Chorus

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]