Ένωση Βιβλιοθηκών της Σιγκαπούρης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Ένωση Βιβλιοθηκών της Σιγκαπούρης (αγγλ. Library Association of Singapore - LAS) ιδρύθηκε επισήμως το 1965 και αποτελεί τον εθνικό οργανισμό για την εκπροσώπηση των βιβλιοθηκών και των εργαζομένων στον τομέα της πληροφόρησης εντός των γεωγραφικών πλαισίων της Σιγκαπούρης. Η ιστορία της LAS ξεκινά το 1955 παράλληλα με την ίδρυση της Ομάδας Βιβλιοθηκών της Μαλαισίας (Malayan Library Group), όπου μετά από μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων επί της ίδρυσης ενός εθνικού οργανισμού για την εκπροσώπηση των βιβλιοθηκονόμων της χώρας, προέκυψε η ίδρυση της LAS.

Διοίκηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ένωση διευθύνεται από ένα εντεκαμελές Συμβούλιο [1] (Council), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συνολική διαχείριση των υποθέσεων της, καθώς και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Το Συμβούλιο της LAS απαρτίζεται από τον Πρόεδρο (President), τον αμέσως Προηγούμενο Πρόεδρο (Past President), τον Αντιπρόεδρο (Vice-President), το Γραμματέα (Hon. Secretary), το Βοηθό Γραμματέα (Hon. Asst. Secretary), τον Ταμία (Hon. Treasurer) και πέντε Μέλη (Members)[2]. Για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να συστήνει Επιτροπές (Committees), Τμήματα (Sections) και Ομάδες Εργασίας (Groups).

Σκοπός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ένωση παρέχει στα μέλη της ευκαιρίες δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης μέσα από μια σειρά σχετικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση του έργου τους και την προώθηση των συμφερόντων τους. Βασικό σκοπό της LAS αποτελεί η προώθηση του έργου των βιβλιοθηκονόμων και των βιβλιοθηκών της Σιγκαπούρης. Για την επίτευξη του σκοπού της, η ένωση έχει θέσει επιμέρους στόχους [3], οι οποίοι όπως δηλώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της είναι:

 • Να ενώσει και να προωθήσει τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων στον επαγγελματικό τομέα των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης ή όσων ενδιαφέρονται για τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης.
 • Να προωθήσει την καλύτερη διοίκηση και διαχείριση των βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης.
 • Να ενθαρρύνει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη χρήση των βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης στη Σιγκαπούρη,
 • Να προωθήσει την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης.
 • Να εργαστεί για τη βελτίωση του κύρους και του ρόλου των επαγγελματιών της πληροφόρησης.
 • Να ενθαρρύνει τα μέλη της, μέσω των προγραμμάτων και των δημοσιεύσεων της, να αυξήσουν τις δικές τους επαγγελματικές ικανότητες,
 • Να δημοσιεύσει και να διαδώσει τις πληροφορίες και τις γνώσεις που θα εξυπηρετήσουν τα μέλη της.
 • Να διοργανώσει δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής συνελεύσεων και συνεδρίων κατάλληλων για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Άτομα και ιδρύματα, τα οποία σχετίζονται με το χώρο των βιβλιοθηκών και επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο της ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν ως μέλη. Τα μέλη της LAS διακρίνονται στις δύο γενικές κατηγορίες των Μεμονωμένων ατόμων που συμμετέχουν ως μέλη (Personal Membership) και των ιδρυμάτων (Institutional Membership), οι οποίες, με τη σειρά τους, διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες [4].

Μεμονωμένα άτομα ως μέλη:

 • Επαγγελματίες (Professional Membership): άτομα τα οποία κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης.
 • Επαγγελματίες – Διά Βίου Μέλη (Professional Life Membership): άτομα που ανήκαν στην κατηγορία των επαγγελματικών μελών για διάστημα ίσο και μεγαλύτερο των πέντε ετών.
 • Επαγγελματίες (μη εργαζόμενοι) (Professional Membership (Non-working): άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών μελών, αλλά δεν εργάζονται πλέον στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας.
 • Συνεργαζόμενα Μέλη (Affiliate Membership): άτομα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της πρώτης κατηγορίας μελών αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν στο έργο της ένωσης.
 • Συνεργαζόμενα Μέλη (Associate Membership): η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά φοιτητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων του τομέα της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης, καθώς και άτομα που ασχολούνται με το χώρο των βιβλιοθηκών είτε κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών είτε όχι.

Ιδρύματα:

 • Βιβλιοθήκες (Libraries): βιβλιοθήκες που βρίσκονται εντός και εκτός της χώρας.
 • Σχολικές Βιβλιοθήκες (School Libraries): βιβλιοθήκες σε σχολεία.
 • Ιδρύματα που σχετίζονται με το χώρο της Πληροφόρησης (Non- Libraries): ιδρύματα εντός και εκτός της χώρας, τα οποία δεν είναι ούτε βιβλιοθήκες ούτε κέντρα πληροφόρησης, αλλά σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]